Лаборатория

За непрестанното подобряване на качеството на нашите продукти ние в Макском прилагаме все по-стриктни стандарти за качество на продукцията.

Разполагаме със собствени лаборатории в които извършваме регулярни изпитвания. От покритието на готовото изделие, през тестване на различни компоненти, до динамични пътни тестове на изцяло сглобени велосипеди. Част от тестовете, които извършваме са:  

  • крос-кът тест, който цели да покаже степента на адхезия и между покритието и рамката, и между отделните слоеве боя
  • тест за изпитване на удар с уред на Дю Понт;
  • тест за солена мъгла - цели да провери издържливостта на покритието при агресивна среда
  • динамичен пътен тест на изцяло сглобен велосипед;
  • изпитване на спирачната система на изцяло сглобен велосипед и др.

 

Данните от изпитванията се обработват и визуализират от цифрово - програмното управление на машините, което гарантира достоверност и независимост на получените резултати. Анализът на тези резултати ни дава възможност да реагираме своевременно при възникнали несъответствия и да направим необходимите промени в конструкцията на велосипеда или в отделните етапи от неговото производство.

С наличното оборудване можем да създадем условия за изпитване, различни от посочените в стандартите. Това позволява детайлно изучаване на отделните части и възли на велосипеда и ни помага да създадем продукт с гарантирани качество и безопасност.

Непрекъснатите инвестиции в изпитвания и придобиване на достоверна информация показва отново решителността ни постоянно да контролираме и подобряваме нашите продукти. Решителност, която е заложена в цялостния процес на производство – от подбора на отделните компоненти, до експедицията на готовия продукт.