Новини и събития

Кампания за събиране на текстил
16Jul
Кампания за събиране на текстил
Ръководството на  Дружествата от групата на  Макс Европа реши да инициира кампания за събиране на текстил в партньорство с  БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ.

Имате ли текстилни дрехи и други текстилни продукти, които не желаете да бъдат третирани като отпадъци? Включете се кампанията от 19.07 – 23.07.2021г. на територията на  Макском ЕООД. 

Подходящи за даряване са дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, без значение от размер, вид или материал. Условието е те да са запазени и годни за употреба, опаковани в добре затворени торби. 

Стремежът е дрехите да бъдат използвани отново по първоначалното си предназначение. Да бъдат във вид , какъвто вие бихте приели да използвате в случай на нужда. 

Специализираните контейнери на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ  ще бъдат поставени на територията на завода, на удобно за всички място. 

Събраните текстилни продукти ще бъдат сортирани, хигиенизирани и предадени на фабрика за повторно оползотворяване и рециклиране. 

И малко история:
В началото на месец март 2016 г. беше положено началото на еко реформата, като бяха поставени първите контейнери за разделно събиране и дарение на текстилни изделия в Пловдив и София. В последствие мрежата от контейнери с логото на Български Червен кръст се разширява и в Перник, Кюстендил и Варна. Разделното събиране и даряване на вече ненужния текстил от домакинствата  доби широка популярност от гражданите, които търсят начин да предадат отговорно своите дрехи, знаейки че ако ги изхвърлят в общия отпадък, те ще бъдат погубени. Проектът се осъществява с главното партньорството с Български Червен кръст, както частни и общински организации с еко и социална корпоративна отговорност.

 

В заключение да си напомним, че: „Непотребното за един, може да бъде цяло богатство за друг!"
Виж всички