Новини и събития

ЛИЙН програмата „20 КЛЮЧА“
02Jul
ЛИЙН програмата „20 КЛЮЧА“
Уважаеми клиенти,

Ръководството на “МАКС ЕВРОПА” ЕООД стартира работа по нов дългосрочен проект – ЛИЙН програмата „20 КЛЮЧА“, насочена към цялостно подобряване на оперативната ефективност и качеството в компаниите от холдинга – МАКСКОМ, МАКСБАЙК, ВЕЛОТЕК И ЧИПОЛИНО.

Лийн концепцията за управление произлиза от Производствената система на Тойота и понастоящем е концепцията за управление, която следват множеството водещи в своята индустрия компании в света. Лийн означава “Да правим все повече с все по-малко ресурси и същевременно да се доближаваме все по-близо до желанията на клиентите”.

Проектът ще бъде изпълняван със съдействието на водещата в България консултантска компания Некст Консулт ООД.

Програмата се основава на японската Лийн методология „20 КЛЮЧА“, която през последните три десетилетия е внедрена в над 700 различни по големина компании в над 35 страни – включително и в България. Методологията „20 КЛЮЧА“ позволява оценка на цялостното състояние на една организация и нейното систематично подобрение, стъпка по стъпка, чрез полагане на усилия в 20 взаимосвързани аспекта на работа.

Важна част от Програма„20 КЛЮЧА“ е взаимосвързаността на Ключовете и синергията между тях. 20-те ключа са балансирани по такъв начин, че усилията по всеки един от тях подобряват нивото на компанията по други ключове. По този начин не е нужно да се започва работа по всички 20 области едновременно и процесът на „Лийн трансформация“ протича много по-ефективно. Програма „20 КЛЮЧА“ е създадена, за да: помогне за ефективното постигане на стратегически цели; да подобри възможностите за развитие на компанията; да елиминира всички форми на загуба; да мотивира служителите да търсят постоянни подобрения; да държи компанията една стъпка пред конкурентите.

Основните цели на Програма „20 КЛЮЧА“са:

  Да работим ПО-ДОБРЕ – производство с по-малко грешки и по-добро качество;

►  Да бъдем ПО-БЪРЗИ –да намалим времето от поръчка до доставка до клиента;

►  Да бъдем ПО-ЕФЕКТИВНИ – да имаме по-малко загуби на материали и други ресурси, да сме по-продуктивни, да произвеждаме при по-ниски разходи;

►  Да имаме ЕНЕРГИЗИРАНО работно място – по-безопасни условия на труд, повече подреденост на работните места, по-добре обучени и мотивирани служители.

 

Максим Митков
 Управител на МАКС ЕВРОПА
Виж всички