Новини и събития

Макском - Най-добра българска фирма на годината
22Oct
Макском - Най-добра българска фирма на годината
Ние от „Макском“ спечелихме поредния голям приз, а именно „Най-добра българска фирма на годината“ 2020 г., в категория „Средни и големи фирми“, проведен през 2021 година.


Мисията на самия конкурс е да насочи общественото внимание към най-добрите примери в бизнеса, да потвърди, че в България има компании на световно ниво и да популяризира техните успешни бизнес модели.
Важен акцент в условията на конкурса са, че участват само фирми, които имат български капитал, български мениджмънт и представляват български бранд

Членове на журито са шест утвърдени имена от бизнеса и медийните среди:

Чавдар Златев
Главен директор Корпоративно банкиране и член на Управителния съвет на Fibank

Кънчо Стойчев
Съосновател на ББСС „Галъп Интернешънъл“ и председател на Съюз “Произведено в България”

Емил Хърсев
Финансист
Бивш подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ и МБИС.

Венелина Гочева
Управител на „Медийна група България”

Йордан Матеев
Главен редактор и издател на Forbes България

Ваня Манова
Мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово
Интересът към престижния конкурс, който се провежда вече 9 години, нараства с времето, и ние от „Макском“ бяхме в конкуренция за първото място с близо 300 фирми.

Част от заложените критерии по които бяхме оценявани:

• нетна печалба през 2020 г.
• печалба преди данъци и разходи за 2020 г.
• оперативна печалба
• възвръщаемост на използвания капитал
• сума на дълготрайните материални активи
• сума на краткотрайните материални активи
• сума на активите
• големина на собствения капитал
• размер на дългосрочните заеми
• размер на краткосрочните заеми


Компетентното жури отличи именно компаниите, които са със стабилен растеж, показват възможности за справяне в конкурентна среда, имат капацитет за навлизане на нови пазари, развиват успешни стратегии и прогресивни бизнес идеи и успяват да наложат своята търговска марка.
Виж всички