Новини и събития

Maxcom събра 160 кг текстил през 2023 г. чрез кампанията на БЧК
11Dec
Maxcom събра 160 кг текстил през 2023 г. чрез кампанията на БЧК
През 2023 г. Maxcom отново стана част от мащабната национална кампания на Български Червен кръст за събиране на непотребен текстил. На територията на компанията бяха поставени контейнери, в които да се събират неизползвани дрехи и текстилни изделия.

Събраното количество дрехи и други аксесоари се извозва до специализирани фабрики, където се разпределя за преработване или повторна употреба. От тях се допълва кризисния резерв за подпомагане от БЧК, една част се изпраща за страни от Третия свят, а изделия, които не са годни за употреба, се преработват и влизат като суровини в различни индустрии по предназначение.

Наред със социалните и хуманитарните ползи, рециклираният текстил оказва положително въздействие върху околната среда.

Според „ТЕКСЛАЙФ“ ООД, фирмата, която организира кампанията съвместно с БЧК, количеството събран текстил от Maxcom, а именно 160 кг, се равнява на 2.4 тона по-малко въглероден диоксид, отделян в природата при производството на дрехи и обувки за 2023 г.

Производството на текстил води и до замърсяването на чиста вода, а благодарение на разделно събраните 160 кг текстил е предотвратено използването на 871.68 м3 вода за 2023 г.

Намалена е и употребата на пестицидите, използвани при отглеждането на земеделски култури, които влизат в текстилната промишленост. Петролът и електроенергията са другите ресурси, чието ползване също се понижава.

Кампанията в Maxcom за рециклиране на непотребни текстилни изделия не на последно място има и съществен принос за възпитаване на корпоративно отношение и образцови общности, където живеем и работим.
Виж всички